kredyty online

RODO - zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych!

Uwaga! Zmiany w przepisach dot. ochrony danych osobowych!!!

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. podmioty:

ATS Ligota Łąbędzka z siedzibą przy ul. Szkolnej 45,

ATS Gliwice Cornilleau z siedzibą: przy ul. Pana Twardowskiego 3 informują:Rodo - Tenis Stołowy

  że z chwilą pozyskania danych osobowych członków stowarzyszeń, trenerów i działaczy oraz osób współpracujących, podmioty te stały się administratorami tych danych.

W mocy zostają utrzymane oświadczenia pełnoletnich członków stowarzyszeń oraz przedstawicieli ustawowych małoletnich członków klubów dotyczące przetwarzania danych osobowych ww. osób oraz możliwości wykorzystania ich wizerunku dla celach statutowych działalności klubów.

Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu realizacji tych celów. Podanie danych i przetwarzanie tych danych jest niezbędne dla realizacji celów statutowych ATS Ligoty Łabędzkiej i ATS Gliwice Cornilleau.

Dane te mogą być przekazywane innym odbiorcom danych, jednakże tylko i wyłącznie w celu prawidłowego funkcjonowania Klubu i spełnienia ciążących na nim ustawowych i statutowych obowiązków.

Dane te są przechowywane do momentu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane oraz przez okres przewidziany przepisami i regulacjami szczególnymi.

Wszystkim pełnoletnim członkom stowarzyszeń oraz przedstawicielom ustawowym małoletnich członków klubów przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych małoletnich członków klubów, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

DrukujE-mail

Nasi trenerzy mówią...

Jarosław Tomicki

Profesjonalny zawodnik, mający za sobą 25 letnią karierę zawodniczą, członek kadry narodowej, multi medalista Mistrzostw Europy i Polski, uczestnik Mistrzostw Świata Rotterdam 2011.

„W grze liczy się jakość a nie ilość i to staram się przekazać swoim podopiecznym a przy stole i poza nim staram się być sobą…”

partnerzy i sponsorzy Akademii Tenisa Stołowego